Új hírek

KRISTÁLYVÖLGY FALUKÖZÖSSÉG
MÁJUSI POLGÁRMESTERI TALÁLKOZÓ NAPIRENDJE

május 24, szerda 9 óra, Somlószőlős, kultúrház

Terveink szerint ez a találkozó, ha jó idő lesz, a kultúrház kertjében lesz, egybekötve bográcsozással.
1. Megnyitó
2. Az ökofalvak tapasztalatai – Egres Katinka előadása
3. Vidékfejlesztési pályázatok – Lantos Gergely főosztályvezető, dr. Jaczkó Józsefné osztályvezető előadása (FM Agrárfejlesztési és vidékstratégiái főosztály)
4. Családsegítés terve és a Család Ház elképzelése – Varga Csaba
5. Az ingatlanközvetítési projekt elindítása – Bircsák Tibor
6. ÉLSZ Napok (egészség napok), először Nyárádon, Borszörcsökön, Somlószőlősön – dr. Gelléri Julianna
7. Beszámoló a borszörcsöki Lokális Aranykor konferenciáról (május 20), s a veszprémi Aranykor születése konferencia (május 26-27) programjáról – Varga Csaba
8. Szeretet és család címmel gyermek rajzpályázat – Szaller Zsolt
9. Egyéb kérdések, egyéb feladatok
– teendők a nyári időszakra
– családi kiskertek, közösségi kertek, gyümölcsös kertek létrehozása – Szánthó Attila
– Stb.

2017 május 10.

KRISTÁLYVÖLGY FALUKÖZÖSSÉG

FEBRUÁRI POLGÁRMESTERI TALÁLKOZÓ

Jegyzőkönyv a közös megállapodásokról

2017.02.21

A februári találkozó bevezetéseként fontos előadásokat hangzottak el a következő témakörökben:

  • Varga Csaba (Stratégiakutató Intézet, ügyvezető) a Kristályvölgy Faluközösség szeretetfalva programjáról és az aktuális feladatokról;
  • Garaczi Imre (egyetemi tanár, Veszprém) a jelenlegi globalizációban egyre nagyobb szerepet játszó lokalizációról és az Ökófalvak Európában és a világban című könyvről;
  • Lantos Gergely (FM Agrárfejlesztési főosztályvezető) a Kristályvölgy Faluközösség munkáját (is) segítő támogatási törekvésekről, különös tekintettel az aktuális vidékfejlesztési pályázatokról (ez a tájékoztatás márciusban folytatódik a közösségfejlesztési pályázatok bemutatásával).

 

A Kristályvölgy Faluközösség tagjai a februári találkozón a következő napirendeket tárgyaltak és a következő döntéseket hozták egyhangúlag:

 

A TALÁLKOZÓ NAPIRENDJEI A KÖZÖS HATÁROZATOK
–         három EFOP pályázat 3.9.2. 1.5.2. 1.5.3. beadása (Az EMMI is ezt a három pályázatot ajánlotta beadásra!) A három pályázat konzorciumait összeállították, s elfogadták, hogy a 3.9.2. és 1.5.3. pályázatot Somlóvásárhely, s az 1.5.2. pályázatot Nyárád adja be konzorciumvezetőként. Elfogadták a pályázatírókat, s a pályázatírás költségeit.
–         kérdőíves felmérés befejezése a pályázatok helyzetképéhez A Faluközösség falvaiban a felmérések befejeződnek február 28-is, s aznap minden kitöltött kérdőívet megkap Bircsák Tibor Somlószőlősön
–         családi kiskertek, közösségi kertek, gyümölcsös kertek, stb. projektek Az önellátási projektek táblázatát ma kör-emailben kiküldtük. A polgármesterek vállalták, hogy kéz napon belül kitöltve visszaküldik.
–         négy új intézmény (Család Ház, Öngyógyítás Ház, Önellátás Ház, Népművészet Ház) tervezése A négy új intézmény táblázatát csatolva küldjük. A polgármesterek vállalták, hogy febr. 28-ig kitöltve visszaküldik.
–         alapozó képzések (Kristályvölgy Faluközösség Felnőttképzési Egyetem) Az alapozó képzések március 11-én, szombaton 9.30-kor kezdődnek Somlóvásárhelyen és Nagyalásonyban.
–         civilizáció pótlás projekt indulása A Megyei Közgyűlés Elnökétől megkaptuk a támogató levelet, amellyel a következő tíz napban Veszprém Megye gazdasági társaságainak kiküldjük az adománykérő levelet, hogy a komfort nélküli lakások komfortossá tevése érdekében egy-egy családi házat, lakást támogassanak szaniter árúkkal.
–         Kristályvölgy Videóstúdió CMM A három funkciót betöltő Kristályvölgy Videóstudió (Médiaközpont) tervét támogatják, s Juhász Zoltán (CMM) a márciusi polgármesteri találkozóra elkészíti a projekttervet és a költségvetést.
–         boldogság turizmus projekt indítása A napirend tárgyalása márciusban lesz, de az érdekel falvak előkészítik a turizmus pályázatok beadását Bagyura Ferenc és Andrási László vezetésével
–         közösséggazdaság terve és való váltása a Kristályvölgyben A napirend tárgyalása márciusban lesz.
–         polgárőrség találkozó 2017 márciusában vagy áprilisában a Faluközösség polgárőrségei találkozót tartanak.
–         ingatlanközvetítés Farkas Károlyék ingatlanforgalmazó cége Bircsák Tibor és Orosz Péter munkájával elkezdi az ingatlanközvetítést.
–         Kristályvölgy Faluközösség szervező-menedzselő központ és finanszírozása A napirend tárgyalása márciusban lesz.
–         Aranykor konferencia Borszörcsökön és Veszprémben A napirend tárgyalása márciusban lesz, de az évleges, hogy a Lokális Aranykor konferencia Borszörcsökön lesz
–         A Kristályvölgy közösség-gyűrűjének létrejötte, a hasonló faluközöségekkel együttműködés A napirend tárgyalása márciusban lesz.

 

A februári találkozó második részében a Kristályvölgy Faluközösség partnerei előadásokat tartottak a következő témakörökben

  • Házat-Hazát Alapítvány javaslatai (Lőrincz Kálmán)
  • Fűtőfólia és alkalmazása (Tóth Tamás)
  • Bútorgyártás új felfogása és telepítése a Kristályvölgyben (Kővári Szilárd)
  • Pannon Korona (elektromos kerékpár) projekt (Czobor Imre)
  • Természetgyógyászat – öngyógyítás (Szabó Tibor).

A nagy érdeklődést kiváltó előadásokról, amelyek témakörei rendkívűl fontosak a Kristályvölgynek, izgalmas beszélgetések folytak. A jelenlévők egyöntetűen egyetértettek azzal, hogy a felsorolt témakörökben az előadást tartó társaságokkal és a szakemberekkel megkezdik az együttműködést.

Külön örömünkre szolgált, hogy érdemi együttműködés indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet Gyermekházakkal, és Végh Konráddal, a csókakői közösségi mintakert vezetőjével, s további jelen lévő partnerekkel.

 

  1. 02. 22.

Varga Csaba (SKI)

 

POLGÁRMESTERI TALÁLKOZÓ SOMLÓSZŐLŐSÖN

A Kristályvölgy Faluközösség tavaly november 1.-én alakult meg. A falvak polgármesterei és a térségben dolgozó mezőgazdasági vállalkozások képviselői minden hónapban egyszer találkozót és tanácskozást tartanak. Ez a polgármesteri találkozó 2017 januárjában 9-én és 10-én volt Somlószőlősön. 
Az első fél napon hangzott el Varga Csaba, Dr. Gelléri Julianna és Deák Bárdos András előadása. A három előadás a Kristályvölgy Faluközösség programjának bemutatása és megbeszélése volt.
Az első nap második részében a 2017 elején indított 15 projekt teendőit egyeztették. Másnap délelőtt pedig az első negyedévben beadásra választott pályázatok előkészítése történt meg.
Dr. Gelléri Julianna mind a két napon a résztvevőkkel egyéni konzultációt folytatott a testi lelki egészségük megerősítéséért. A találkozó napirendjéhez tartozott még, hogy a Kristályvölgy Faluközösségbe belépni szándékozó települések jelentkezését beszélték meg.
Ui: Varga Csaba a hosszú távú szeretetfalva programról tartott előadást, dr. Gelléri Julianna előadásának címe „Bevezetés az öngyógyításba (hogyan működik a testünk?)” volt, s Deák Bárdos András a tervezett termelés és fogyasztás lokális rendszerét vázolta. 

Köszöntő

 

KÖSZÖNTŐ
Kristályvölgy Faluközösség Szeretetfalva programja

 

A Kristályvölgy Faluközösség néven 2016. november 1-én jött létre. Ekkor kötöttek együttműködési keretszerződést a nyolc település és az őket támogató szervezetek. A keretszerződés húsz évre szól, 2030 december 31.-ig.
A Kristályvölgy településcsoport Veszprém megyében, a devecseri járás nyugati oldalán található. A devecseri kistérség Magyarország egyik halmozottan hátrányos kistérsége.
Az együttműködés vezető szervezetek a Calm-B Szociális Szövetkezet, Vid és Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. Budapest.
Az együttműködésben résztvevő szervezetek: a Készenlét Zrt Pápa, Táncsics Mezőgazdasági Zrt., Nagyalásony, Dabrony, Somlószőlős, Nagypirit, Somlóvásárhely, Borszörcsök és Vid Község Önkormányzata, s az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kicsősz. Később csatlakozott Iszkáz, Csögle, Nyárád, Nagygyimót, Lovászpatona önkormányzata.
A program átfogó és sokrétű lokális fejlesztést tűz ki célul. Ami önmagában azért is meglepő és felemelő, mert egy halmozottan hátrányos kistéreségben szeretnének új életminőséget teremteni. Egyaránt a polgároknak, a családoknak, s a települési közösségeknek.
Az új programnak az a magja, hogy a 2016. november 1. és 2030. december 31. közötti időszakban a KRISTÁLYVÖLGY TELEPÜLÉSCSOPORT SZERETETFALU PROGRAMJÁT közösen dolgozzák ki és valósítják meg. Méghozzá többek között a szeretetcsaládok és szeretetközösségek, az újjászülető helyi társadalmak, a közösségi gazdaság és gazdálkodás, a boldogság turizmus, az ökofalvak és például az önellátás elvei, hagyományai és már létrejött mintái alapján.
A falvakban négy új intézményt hoznak létre: Család Ház, Öngyógyítás Ház, Önellátás Ház és Népművészet-Néphagyomány Ház.
Ennek részeként céljuk az új szemléletű, lokális önerősítést szolgáló, fejlesztési projektek generálása, s érték-központú megvalósíthatóságának kidolgozása, az édenkert szemléletű projektek menedzselése és megvalósítása, további sokrétű fejlesztési stratégiák megfogalmazása s sikeres valóra váltása.
Ezek a hagyományos és a hagyományokat jócskán meghaladó elképzelések egyfelől kezelni szeretnék a különböző egyéni, családi és társadalmi kríziseket, másfelől a falvak a kríziskezelésen túl élhető és öröm központú életminőséget szeretnének elérni. Már az első hónap végére megszületett a nagyon fontos harminc fejlesztési projektből álló program első változata. December végén már tizenöt projekt megvalósítása is elkezdődött.
A résztvevők szellemi, lelki és erkölcsi elkötelezettsége remélhetőleg tartós garancia a program tudatos és türelmes beteljesítésére.
Weblap: http://www.kristaly.nhely.hu; Facebook: Kristályvölgy Faluközösség.

A KÜLDETÉS

A Kristályvölgy Faluközösség vállalása:
Legyen „Életedért Lépj Közösségi Szolgálat”.
Minden közösség lépjen az Életéért!
Az Élet viszont nem más, mint a Szeretet.
Ezért legyen minden falu Szeretetfalva.
A Kristályvölgy Faluközösség küldetése:
A Szeretetfalva program közösségi szolgálata.

A szeretetfalva bemutatása
(program a század második feléig)

1. A szeretetfalva tudatosan teremtett és tudatosan teremtő település.
2. A szeretetfalva nem lehet más, mint közösség, s ha tényleg közösség, a falut nem tarthatja más össze, mint a szeretet.
3. A szeretetfalva nem változó minőség, hiszen szüntelenül az, ami a magas rendű lényege, de szeretetközösségként szüntelenül változik, anélkül, hogy eredeti küldetését feladná.
4. A szeretetfalva nem riad meg a távlatoktól és a horizonttól, mert kézzelfogható, normális felfogásnak tartja, hogy megannyi szenvedés után felvállalhatja a számára egyedül életképes szeretetvilág jövőképét.
5. A szeretetfalva nem érdekcsoport, ahogy nem izolált emberek lakóhelye. A szociális vagy a gazdasági érdek önmagában nem hoz létre élhető települést.
6. A szeretet nem helyettesíthető sem az egyéni, sem a családi érdekkel, ahogyan semmilyen más csoportos önzés nem teszi lehetővé harmonikus életet.
7. A szeretetfalva sok oldalú, összetett szeretettér, hiszen a szeretet létforma önmagában szeretetteret teremt, s egyébként is minden szeretet alapú közösség szeretettér.
8. A szeretetfalva azért az, ami a missziója, mert minden polgárának és közösségének otthont nyújt; méghozzá egyszerre olyan racionális és spirituális otthont, aminek minősége az igazi édenkert.
9. A szeretetfalva megtartja és becsüli a hagyományokat, mert évezredek óta világos, hogy a szerves közösséget a szeretet alapú település teszi lehetővé.
10. A szeretetfalva élő szeretetközösségként tradicionálisan ökológiai közösség, mert a természettel, környezettel folyamatosan szeretetkapcsolatban van.
11. A szeretetfalva szükségképpen életet ad, életet véd, s életet teremt, avagy életfalva, mert az ember képtelen embernek maradni méltó, óvó, elfogadó, barátságos létezés nélkül.
12. A szeretetfalva mindörökké szakrális közösség, avagy Istenfalva, hiszen a Szeretet Istene az embert nem alávetett. kiszolgáltatott, szenvedő lénynek teremtette, hanem Szeretet Embernek.
13. A szeretetfalva mindig Szerelemfalva, mert a nő és a férfi szerelemházasságán alapuló szeretetcsalád, s a szerves rendben az együttműködő szeretetcsaládok közössége.
14. A szeretetfalva szüntelenül erkölcsfalva, mert megfogalmazza, s tanítja vagy visszatanítja minden polgárának a szeretetközösség erkölcsi és szellemi elveit, ami alapja az ebből fakadó életelveknek, életcéloknak.
15. A szeretetfalva egyik lelki alappillére a kölcsönös bizalom és tisztelet, amibe az is beletartozik, hogy tiszteljük egymás tulajdonát és védjük egymás értékeit, különösen a faluközösség intézményeit és eszközeit.
16. A szeretetfalva semmilyen magyarázattal nem tartja elfogadhatónak és védhetőnek, ha valaki egy falubeli családtól vagy bármelyik intézménytől bármit eltulajdonít.
17. A szeretetfalva nemcsak magántulajdont, állami tulajdont, vagy önkormányzati tulajdont ismert, mert új tulajdonminőségeket is meghonosít, például közösségi (szeretetfalva) tulajdont, vagy szakrális tulajdont.
18. A szeretetfalva az erdöket, a mezőket, a szántóföldeket változatlanul szakrális tulajdonnak tekinti, amelyet egy-egy jelenlegi tulajdonos csak azért használhat, ha ennek a tulajdonnak a megvédéséért és gondozásáért felelősséget visel.
19. A szeretetfalva nem engedheti meg, hogy bármilyen külső (globális, kontinentális, vagy lokális) érdekcsoportnak, annak tisztán saját érdeke miatt alávetettje, kiszolgáltatottja, kizsákmányoltja vagy „csak” mentális áldozata legyen.
20. A szeretetfalva a mai civilizáció rombolásainak enyhítése érdekében létrehozza és támogatja a polgárőrséget, amely a jogszabályok keretei között családőrség és közösségőrség feladatokat is ellát.
21. A szeretetfalva termelő, gazdálkodó, kereskedő és szolgáltató településként is szent közösség, aki a többszörös önellátással minden tagjának garantálni szeretné, hogy egyetlen polgár, vagy család élete ne kerülhessen közvetlen életveszélybe.
22. A szeretetfalva a közösségpolgárok otthona, így senki nem kívülálló szemlélő, s nem felelősség nélküli lakos, mert lelkileg és szellemileg elkötelezett önmagáért, saját sorsáért és települése életéért.
23. A szeretetfalva minden polgárának saját családja és a helyi oktatási intézmények újra tanítják az emberen belüli lelki, szellemi, tudati teendőket, mert ennek révén előbb-utóbb minden közösségpolgár párhuzamosan lélekpolgár is lesz.
24. A szeretetfalva közösségének tagja szükségképpen önkéntesen és tudatosan dolgozik saját családjáért és civil közcselekvőként polgártársainak békéjéért és jólétéért.
25. A szeretetfalva mindenekelőtt gyermekszerető falu, mert teljes szívvel táplálja, védi, s töretlenül segíti a gyermekek életét, s minden egyes gyermek erkölcsi rendbe való felneveléséért felelősséget vállal.
26. A szeretetfalva a helyi társadalomban minden kisebbséget megbecsül, s védi azok egyenértékűségét, de nem ad teret egyetlen kisebbség nyílt vagy rejtett szellemi, vagy akár közösségi uralmának.
27. A szeretetfalva mint közösségi intézmény sem önmaga erejéből, sem állami, vagy regionális adományból nem akar mindent megoldani, hanem a támogatások jóvoltából „csak” segítséget ad ahhoz, hogy a faluközösség önmagát egyre magasabb szintű településsé emelje.
28. A szeretetfalva a legnagyobb krízisnek a szenvedélybetegségek (alkoholizmus, drogfüggőség, stb.) és a mentális betegségek elterjedését és összekapcsolódását tartja, ezért nemcsak az „új” népbetegség gyógyítását szorgalmazza, hanem minden családnak s polgárnak vissza kívánja tanítani az öngyógyítást, a betegségek lelki okainak kezelését.
29. A szeretetfalva minden erőfeszítésre kész azért, hogy egyetlen polgára és családja se éljen elviselhetetlen, civilizálatlan lakás körülmények és ugyanígy kibirhatatlan szociális állapotok között, de ennek érdekében elvárja, hogy a bajban lévők teljes erővel és kitartó munkával részt vegyenek helyzetük javításában.
30. A szeretetfalva magja a mindenki részvételével választott (az országnak és a faluközösségnek egyaránt felelős) önkormányzat és a szélesebb körű magisztrátus, a polgármester pedig a Polgárok Mestere, aki egyben az erkölcsi-szellemi rend védője.
31. A szeretetfalva természetes társközösségnek fogadja el a szomszédos településeket és a közös értékrend alapján kiemelten felelősséget vállal saját kistérségéért. Aktív partnerként részt vesz járása széles körű fejlesztésében.
32. A szeretetfalva nyílt szívű, odaadó partner minden értékalapú, hiteles, a közösség javát szolgáló regionális és megyei együttműködésben. Hasonlóan együttműködik így az érdekelt kormányhivatalokkal és más kormányzati intézményekkel.
33. A szeretetfalva szintén szervesen és cselekvően illeszkedik a nemzeti közösségbe, országa politikai és erkölcsi rendjébe, s hűségesen szolgálja szeretett nemzetének fennmaradását és állandó épülését.
34. A szeretetfalva normális belső szerkezete nem központ, s nem tudatos rend nélküli forma. Ha a természeti környezet lehetővé teszi, körkörös szerkezetű, amelynek magja és szolgáltató gyűrűje kivétel nélkül a faluközösség fizikai és lelki életét szolgálja.
35. A szeretetfalva nem pusztán fizikailag létező társadalom és ennek épített környezete, hanem a teljes szeretetfalvát meghatározó és folyamatosan inspiráló falutudat (közösségi tudat), amelyet a személyes tudathoz hasonlóan egyre magasabb minőségűvé tehetnek.
36. A szeretetfalva nem csak tudatfalu, hanem egyúttal tudásfalu is, akkor is, ha már nincs általános iskolája, s ezért közös felnőttképzési egyetemek keretében egyaránt tanítja a praktikus élettudásokat és a magasabb rendű szellemi, erkölcsi igazságokat.
37. A szeretetfalva a jelenlegi széthulló, leépülő világrend következményeinek az ellensúlyozására új közösségi intézményeket hoz létre, például a Család Házat, az Öngyógyítás Házat, az Önellátás Házat.
38. A szeretetfalva ugyanígy megteremti a Népművészet, vagy a Néphagyomány Házat, amelyben gyerekek, felnőttek és idősen egyaránt felszabadultan tagjai lehetnek a népművészeti csoportoknak, hagyomány közösségeknek.
39. A szeretetfalva teremtőfaluként szembe néz minden külső és belső problémájával, s minden szorongás és bizonytalanság nélkül vállalkozik új megoldásokra, s képes új jövőterveket és életalternatívákat valóra váltani.
40. A szeretetfalva végül is boldogságtelepülés, mert kész minden egyes embernek, családnak és közösségnek megadni és/vagy felkínálni a boldoggá válás lehetőségét, hitét, módszerét, aminek leggyönyörűbb célja és küldetése, hogy a belső boldogság lehetőleg mindenkiben kiteljesedjen.

Varga Csaba
www.vargacsaba.hu
facebook: csaba.varga